SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
17.12.2022
Dodatok č. 1 k VZN č . 1-2019 – stravovanie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.12.2022
Názov Dodatok č. 1 k VZN č . 1-2019 – stravovanie
17.12.2022
Rozpočet schválený-tabuľka 2022 – 2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.12.2022
Názov Rozpočet schválený-tabuľka 2022 – 2024
17.12.2022
NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Očkov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.12.2022
Názov NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Očkov
17.12.2022
NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o užívaní verejnej kanalizácie a nakladaní s odpadovými vodami na území obce Očkov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.12.2022
Názov NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o užívaní verejnej kanalizácie a nakladaní s odpadovými vodami na území obce Očkov
17.12.2022
NÁVRH DODATOK č. 3 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU OBCE OČKOV č. 1 / 2018 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY NA ÚZEMÍ OBCE OČKOV.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.12.2022
Názov NÁVRH DODATOK č. 3 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU OBCE OČKOV č. 1 / 2018 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY NA ÚZEMÍ OBCE OČKOV.
17.12.2022
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce (ZaD č. 2 ÚPN-O) Pobedim
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.12.2022
Názov Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce (ZaD č. 2 ÚPN-O) Pobedim
17.12.2022
Záverečný účet obce za rok 2020
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.12.2022
Názov Záverečný účet obce za rok 2020
17.12.2022
Verejná vyhláška – dražba
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.12.2022
Názov Verejná vyhláška – dražba
17.12.2022
Žiadosť o výrub dreviny – zverejnenie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.12.2022
Názov Žiadosť o výrub dreviny – zverejnenie
17.12.2022
ZÁMER – odpredať pozemok
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.12.2022
Názov ZÁMER – odpredať pozemok
17.12.2022
Rozpočet schválený-tabuľka 2021 – 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.12.2022
Názov Rozpočet schválený-tabuľka 2021 – 2023
17.12.2022
Zámer odpredať parcely pod parkoviskom
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.12.2022
Názov Zámer odpredať parcely pod parkoviskom
17.12.2022
Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2018
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.12.2022
Názov Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2018
17.12.2022
Návrh – Dodatok č.1 k VZN 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom ….
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.12.2022
Názov Návrh – Dodatok č.1 k VZN 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom ….
17.12.2022
Návrh rozpočtu 2021 – 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.12.2022
Názov Návrh rozpočtu 2021 – 2023
17.12.2022
žiadosť o súhlas na výrub dreviny – zverejnenie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.12.2022
Názov žiadosť o súhlas na výrub dreviny – zverejnenie
17.12.2022
Žiadosť o súhlas na výrub dreviny – Zverejnenie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.12.2022
Názov Žiadosť o súhlas na výrub dreviny – Zverejnenie
17.12.2022
Oznámenie o výsledku OVS
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.12.2022
Názov Oznámenie o výsledku OVS
17.12.2022
Zmeny a doplny č. 2 Územného plánu obce Podolie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.12.2022
Názov Zmeny a doplny č. 2 Územného plánu obce Podolie
17.12.2022
Pozvánka na OZ 4.9.2020
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.12.2022
Názov Pozvánka na OZ 4.9.2020
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Očkov je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:00 - 15:30
  • Ut: 7:00 - 15:30
  • St: 7:00 - 16:00
  • Št: 7:00 - 15:30
  • Pi: 7:00 - 12:00
  • Poz: Obedná prestávka 11:30 - 12:00, okrem piatku