Kultúrno-historické pamiatky

Kaplnka svätého Cyrila a Metoda

sa nachádza v strede obce. Je vyzdobená neoklasickými fasádami. Bola postavená v 19. storočí.

Mariánsky stĺp

je postavený v barokovom štýle a je na ňom umiestnená socha Madony.

Pohrebisko s náčelníckou mohylou

pochádza z druhého až štvrtého storočia nášho letopočtu. Ide o jednu z prvých archeologických expozícií v prírode na Slovensku. Unikátom pohrebiska je alabastrová urna, ktorá je ojedinelý nález v celej barbarskej Európe.