Kontakty

Obecný úrad

Očkov 177, 91622 Podolie

telefón: 032/7794821

 

Miroslav Beňovič

starosta obce

e-mail: starosta.ockov@gmail.com

telefón: 0911 906 016

 

Mária Klčová

samostatný referent

e-mail: obec.ockov@gmail.com

telefón.: 032/7794821