Cintorín

Náš cintorín v Očkove si môžete pozrieť aj virtuálne, kde sa nachádza mapa hrobových miest s fotografiami a popisom zosnulých.

 

Virtuálny cintorín Očkov na:

http://www.virtualnycintorin.sk/obce/1178