Blížia sa Vianoce a Nový rok. Ako správne používať zábavnú pyrotechniku.

Ako bezpečne používať zábavnú
pyrotechniku?
 V žiadnom prípade nekombinovať náplne
rôznych petárd a následne ich zapaľovať,
 ak petarda javí známky poškodenia, nesmie
sa odpaľovať,
 nehádzať petardy v blízkosti ľudí alebo
zvierat,
 kupujte len pyrotechniku s návodom na
použitie a v certifikovaných predajniach,
 pri zapaľovaní sa nenakláňajte nad zábavnú
pyrotechniku,
 použitá zábavná pyrotechnika sa likviduje v
komunálnom odpade,
 vždy si treba prečítať návod na použitie a
postupovať podľa neho.

Aby adventné vence a svietniky zdobili naše príbytky bezpečne
• uistite sa, že sviečky sú umiestnené v dostatočnej vzdialenosti od rýchlo horiacich materiálov, ako sú napr. záclony či tapety
• položte adventný veniec na pevný podklad a sviečky na ňom umiestnite tak, aby sa nemohli prevrátiť
• nenechávajte horieť sviečky na adventnom venci bez dozoru, alebo keď odchádzate z domu
• nikdy nenechávajte deti alebo zvieratá sami v miestnosti, v ktorej horia sviečky
Vianočné stromčeky a adventné vence vo vykúrenej miestnosti prirodzene rýchlo vyschnú a potom stačí už len malý plamienok alebo iskrička
a celú izbu v priebehu pár chvíľ zachvátia plamene.
V prípade vzniku požiaru zatvorte rýchlo všetky okná a dvere. Privolajte ihneď hasičov a do ich príchodu
sa pokúste uzatvoriť hlavný prívod plynu a odstaviť elektrinu.

 

Vianoce

Zábavná pyrotechnika

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *