Ochrana lesov pred požiarmi

Vážení občania !

V jarnom období sa výrazne zvyšuje riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí.
Požiarovosť ovplyvňujú najmä požiare, ktoré vznikajú následkom porušovania zákona o ochrane
pred požiarmi. Ide najmä o vypaľovanie porastov ale aj spaľovanie odpadov a zakladanie ohňov
v prírode. Niektorí občania sa pri týchto činnostiach správajú nezodpovedné a ľahkovážne a tým
ohrozujú naše spoločné lesné bohatstvo. Vypaľovanie suchých porastov je každoročne sa
opakujúci jav a preto sa Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste
nad Váhom obracia na občanov s výzvou rešpektovania zákona o ochrane pred požiarmi.

Občania, – nevypaľujte suché trávnaté porasty !

– nezakladajte oheň v prírode na miestach, kde sú horľavé látky a odkiaľ sa môže oheň
rozšíriť!
– na kladenie ohňa v prírode využívajte len miesta na to určené – ohniská !
– pri odchode ohniská dôkladne uhaste !
– nefajčite resp. obmedzte fajčenie v lese !

Hasiči upozorňujú, že za vypaľovanie porastov je možné uložiť pokutu až
do výšky 331 € !

Chrániť lesy prislúcha nám všetkým a preto dodržiavajme predpisy o ochrane pred požiarmi
a správajme sa v prírode zodpovedne a ohľaduplne.

 

 

 

Plagát4 Plagát_3 Plagát_2 plagát_1

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *