Pripájanie na VK a VV

Vážení občania!

Začiatkom marca sme so spoločnosťou TAVOS podpísali zmluvu o prevádzkovaní našej verejnej kanalizácie. Po všetkých problémoch, odstraňovaní závad a potrebnej administratíve sme sa konečne dočkali a naši občania sa budú môcť napájať na verejnú kanalizáciu.

Ako to bude celé prebiehať?

Každá domácnosť si musí podať na obecnom úrade ŽIADOSŤ na pripojenie (príloha). Žiadosť si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade alebo si ju môžete stiahnuť z webstránky obce alebo TAVOSu (viď. príloha).

Vyplnenú žiadosť je potrebné priniesť k nám na obecnom úrade aj s potrebnými prílohami:
1. jednoduchý situačný nákres, kde bude zakreslená nehnuteľnosť, revízna šachta a potrubie

2. list vlastníctva (stačí stiahnuť z katasterportálu)

3. kópia ohlásenia drobnej stavby

4. katastrálna mapa – kópia (ak ste situačný nákres neurobili do katastrálnej mapy)

Po schválení žiadosti Vám spoločnosť TAVOS a.s. vypracuje zmluvu o napojení a zašle na podpis a po podpise zmluvy príde technik, ktorý odkontroluje Vašu prípojku a revíznu šachtu.
Predpoklad je, že čerpadlá budú spustené a teda kanalizácia bude funkčná od 23.3.2020!

Touto cestou žiadame všetkých občanov, ktorí majú už predpripravené kanalizačné prípojky tak, že sa môžu okamžite pripojiť, aby si žiadosti podali čo najskôr.

Upozornenie: podľa zákona 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách je povinná každá domácnosť pripojiť sa na verejnú kanalizáciu pokiaľ je v obci vybudovaná a prístupná do 31.12.2021. Pokiaľ nie je domácnosť pripojená na verejnú kanalizáciu, vlastník je povinný likvidovať odpadové vody v súlade so zákonom a musí vedieť hodnoverne preukázať ako a kde je odvádzaná a likvidovaná odpadová voda. Pokiaľ nebude vedieť domácnosť hodnoverne zdokladovať likvidáciu odpadových vôd, tak jej hrozia pokuty.

Domácnostiam, ktoré nie sú napojené na verejný vodovod odporúčame, aby tak urobili spoločne s kanalizáciou, nakoľko výška stočného sa odvíja od výšky vodného. Pokiaľ teda nie ste napojení na verejný vodovod, tak takým domácnostiam bude vypočítaný paušál podľa predpokladanej spotreby vody na každého člena domácnosti a to bude vždy drahšie ako reálna spotreba. Samozrejme napojenie na verejný vodovod odporúčame aj z toho dôvodu, že táto voda nie je zdraviu škodlivá a je pitná, pravidelne kontrolovaná a zdravotne zabezpečená, narozdiel od vody zo súkromných studní. Po vykonaní rozborov vody zo studní v našej obci (jún 2019) boli nevyhovujúce všetky výsledky. V každej testovanej studni boli vysoké hodnoty dusičnanov a v niektorých boli dokonca aj baktérie. Táto voda je veľmi nevhodná na pitie a varenie. Vyzývame teda všetky domácnosti, aby sa napájali na verejnú kanalizáciu a verejný vodovod.

Starosta obce je Vám nápomocný pri riešení týchto žiadostí.

 

Ďakujeme.

 

Žiadosť na pripojenie TAVOS

situačný nákres na katastrálnej mape

podmienky pripojenia na VK a VV

Ohláška drobnej stavby

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *