Oznámenie o pripájaní na verejný vodovod

K žiadosti o pripojenie je potrebné predložiť:

1. preukaz totožnosti
2. aktuálny list vlastníctva(postačuje aj z internetovej stránky www.katasterportal.sk) 3. kópia z katastrálnej mapy v takom rozsahu, aby bolo možné identifikovať polohu nehnuteľnosti, ktorá sa má na verejný vodovod napojiť (postačuje aj z internetovej stránky www.katasterportal.sk)
4. zjednodušený situačný náčrtok (situácia v mierke 1:100 alebo 1:200 so zakreslením pripojovaného objektu, umiestnenia vodomernej šachty, siete verejného vodovodu, trasy prípojky, úroveň a situovanie priľahlých objektov (studní, žúmp, septikov a pod.)
5. splnomocnenie v prípade, ak žiadosť podáva osoba poverená žiadateľom na právne úkony súvisiace s pripojením
6. nájomnú zmluvu v prípade, ak žiadateľ nie je vlastníkom, resp. je spoluvlastníkom nehnuteľnosti, ku ktorej žiada zrealizovanie vodovodnej prípojky

K žiadosti o pripojenie je potrebné ďalej podpísať:

1. žiadosť o pripojenie na verejný vodovod
2. zmluvu o dodávke vody z verejného vodovodu

Následne stačí, ak prídete na zákaznícke centrum TVK a požiadate o pripojenie na verejný vodovod

V prípade záujmu o technické rady a pomoc pri návrhu a budovaní domovej časti vodovodnej prípojky prosím kontaktuje v pracovných dňoch v čase 8:00 – 15:00:

Ing. Ján Brenk – vedúci strediska vodovodov a kanalizácií, tel. č. 0903 441 549

Jozef Kováč – majster vodovodov, tel. č. 0903 791 063
V prípade otázok ohľadom zmluvy, fakturácie alebo cien prosím kontaktujte: Eva Stopková – obchodné oddelenie, 032 – 6572 823   Bližšie informácie Vám poskytnú na zákazníckej linke a na zákazníckom centre TVK.

Na stiahnutie:

Žiadosť o pripojenie na verejný vodovod

Technické podmienky pripojenia na VV

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *