NKP Mohyla

História

Národná kultúrna pamiatka Očkovská mohyla je jedinečným miestom, kde sa stretáva história rôznych časových období. Najstaršie nákezy pochádzajú už z paleolitu, taktiež ukazujú na osídlenie už od tretieho tisícročia p.n.l. Samotná mohyla náčelníka velatickej kultúry pochádza z mladšej doby bronzovej okolo rokov 1250-1000 p.n.l. Koncom druhého storočia n.l. začal germánsky kmeň kvádov pochovávať v okolí mohyly svojich spopolnených zosnulých. Do stredoveku patrí opevnený hrad kuruckého generála Ladislava Očkaja, z ktorého dodnes zostala zachovaná tzv. Krvavá krčma. Svoj názov dostala podľa povesti, ktorá opisuje, že do neho viac ľudí vošlo ako vyšlo von. Obdobie druhej svetovej vojny zastupujú dva nemecké bunkre typu Ringstand 58c, tzv. Tobruk. Ide vlastne o jednomiestne guľometné hniezdo, ktoré malo spomaliť postup červenej armády na konci vojny. Z najnovšej histórie je domček pani Tillerovej a pána Nižňanského, ktorý sa o mohylu svedomito starali. Po jeho smrti Mohyla dlhú dobu len chátrala.

Súčasnosť

V súčasnosti sa o mohylu starajú nadšení dobrovoľníci z Občianskeho združenia Tematín. Tí sa snažia aj s pomocou obyvateľov obce Očkov ale taktiež i z blízkeho a ďalekého okolia prinavrátiť Mohyle dôstojnosť, ktorú si táto pamiatka medzinárodného významu určite zaslúži.

Pre viac informácii môžete navštíviť webové stránky OZ Tematín.