Oznámenie o pripájaní na verejný vodovod

K žiadosti o pripojenie je potrebné predložiť: 1. preukaz totožnosti 2. aktuálny list vlastníctva(postačuje aj z internetovej stránky www.katasterportal.sk) 3. kópia z katastrálnej mapy v takom rozsahu, aby bolo možné identifikovať polohu nehnuteľnosti, ktorá sa má na verejný vodovod napojiť (postačuje aj z internetovej stránky www.katasterportal.sk) 4. zjednodušený situačný náčrtok (situácia v mierke 1:100…