Materská škola Očkov – OTVORENÁ !!!

Vážení rodičia, od pondelka 12. apríla 2021 bude prevádzka našej materskej školy otvorená v riadnom režime  pre všetky deti.

 

Organizačné pokyny:

  • Do MŠ bude sprevádzať dieťa aj si pre dieťa príde iba ten rodič (starý rodič, súrodenec…), ktorý sa preukáže negatívnym výsledkom testu,nie staršieho ako 7 dní, alebo ak prekonal COVID- 19 preukazuje sa dokladom o prekonaní nie starším ako tri mesiace, alebo očkovanie druhou vakcínou pred viac ako 14 dňami.
  • Do MŠ môžu chodiť iba deti, ktorým ( alebo ich príslušníkom ) nebola nariadená karanténa.
  • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom.
  • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.
  • V interiéri MŠ sa pohybujete s prekrytými dýchacími cestami s respirátoromnie dlhšie ako 10 minút.
  • Zákonný zástupca dodržiava epidemiologické opatrenia R-O-R.
  • Naďalej platí pravidlo zákazu hračiekz domáceho prostredia.
  • Zakázané je zhromažďovanie sa osôb v areáli a pred areálom materskej školy, zakázané sú hry detí na dvore materskej školy pri odchode domov.
  • Zákonný zástupca pri akomkoľvek podozrení na COVID 19 okamžite nahlási riaditeľke MŠ a dieťa nechá v domácej izolácií.

 

POTREBNÉ TLAČIVÁ  PRI NÁSTUPE DIEŤATA v pondelok  12. apríla 2021

budú pripravené ráno v MŠ pri prvom nástupe dieťaťa.

Za Vašu trpezlivosť a zodpovednosť ďakujeme.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *