Rozbory vody – spol. Certipo s.r.o. Trenčín

Spoločnosť Certipo s.r.o. Trenčín – akreditované laboratórium podľa EN
ISO/IEC 17025: 2017 je spoločnosť, ktorá sa zaoberá akreditovanými rozbormi pitných, bazénových vôd (fyzikálno-chemický, mikrobiologický a biologický rozbor), studní, odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie a odpadových vôd z čistiarni odpadových vôd a
rozbor vody pri kolaudácii.
Spoločnosť sa tiež zaoberá fyzikálno-chemickým a mikrobiologickým
rozborom potravín a alkoholu a mikrobiologickým rozborom sterov z pracovného
prostredia.
Protokoly o skúške a fyzikálno-chemické analýzy vedia vykonať už do 24 hodín
a v prípade mikrobiológie do 4 dní od odberu vzorky.
Bližšie informácie o spoločnosti sa dozviete na stránke www.certipo.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *