Zápis detí do MŠ Očkov

V zmysle § 59 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle odporúčania MŠVVaŠ SR

riaditeľka Materskej školy, Očkov 176 oznamuje, že

zápis detí na školský rok 2020/21

sa bude konať dňa 6. mája 2020

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré:

* dovŕšili piaty rok veku,
* deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
* deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Na základe usmernenia ministra školstva SR sa pri podaní žiadosti nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.

Všetky deti budú prijaté len na adaptačný pobyt.

Žiadosti sa budú podávať len elektronicky na adresu materskaskolaockov@gmail.com. 

Časť Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa zostane nevyplnená. Na miesto podpisu zákonných zástupcov napíšte mená rodičov, vlastnoručné podpisy budeme riešiť dodatočne.

Termín odovzdávania rozhodnutí o prijatí na adaptačný pobyt alebo o neprijatí Vám oznámime do 30. Júna 2020.

Zápis detí do MŠ 2019

Žiadosť o prijatie do MŠ (1)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *